Your search results

Εκτιμήσεις

Έκθεση Εκτίμησης

Είναι το έγγραφο που συντάσσεται με αντικειμενικότητα και σαφήνεια και αναφέρει λεπτομερώς το αντικείμενο, τις εντολές ανάθεσης, τη βάση και το σκοπό εκτίμησης, τις μεθόδους εκτίμησης, τις βασικές παραδοχές, και τα συμπεράσματα μιας ανάθεσης εκτίμησης.

Πρέπει να αναφέρει δεόντως όλα τα θέματα που ορίζονται στους δεσμευτικούς όρους.

Παρέχει μια εμπεριστατωμένη αξιολόγηση της αξίας που τεκμηριώνεται σύμφωνα με μια αναγνωρισμένη βάση ή βάσεις εκτίμησης εντός του πλαισίου των Ευρωπαϊκών Εκτιμητικών Προτύπων.


Πιστοποιητικό Εκτίμησης

Συνοπτική αναφορά συμπερασμάτων του εκτιμητή για την αξία του παγίου στοιχείου την ημερομηνία εκτίμησης (μπορεί να είναι και ξεχωριστό έγγραφο).

Οι δεσμευτικοί οροί καθώς και η βάση με την οποία θα πραγματοποιηθεί η εκτίμηση πρέπει να ορίζονται εγγράφως και να συμφωνηθούν πριν την ανάθεση της εκτίμησης.

Η εκτίμηση πρέπει να διερευνηθεί να καταρτιστεί και να παρουσιαστεί εγγράφως με μεγάλο επαγγελματισμό. Η εργασία που αναλαμβάνεται πρέπει να είναι επαρκής ώστε να υποστηρίξει την άποψη του εκτιμητή σχετικά με την αναφερόμενη αξία.

Τα δεδομένα που τηρούνται μετά την υποβολή μιας εκτίμησης πρέπει να είναι επαρκή ώστε να επιτρέπουν την επαλήθευση ότι κατά τη διαδικασία ή τις διαδικασίες που εφαρμόστηκαν για τον προσδιορισμό της αναφερόμενης αξίας, η ανάλυση και η εκτίμηση που πραγματοποιήθηκε ήταν επαρκής για το είδος και την κλίμακα της εκτίμησης.

Δεσμευτικοί Όροι: Μεταξύ άλλων

 • Ταυτότητα πελάτη
 • Σκοπός Εκτίμησης
 • Ακριβές εύρος του υπό εκτίμηση παγίου
 • Βάση εκτίμησης
 • Ημερομηνία εκτίμησης
 • Καθεστώς εκτιμητή
 • Παραδοχές
 • Συμμόρφωση με τα Πρότυπα
 • Βάση αμοιβής
 • Αυτοψία: Εξαρτάται από το σκοπό και τη βάση της εκτίμησης. Εάν δεν καταστεί εφικτή αυτό πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε στην έκθεση εκτίμησης.
 • Έλεγχος εκτίμησης: Από γενικά σχόλια σχετικά με την μεθοδολογία και τη συμμόρφωση με τα πρότυπα ως τον ειδικό και ενδελεχή έλεγχο μιας συγκεκριμένης εκτίμησης.

Κάθε εκτίμηση που πραγματοποιείται σύμφωνα με τα παρόντα Πρότυπα πρέπει να γίνεται από Πιστοποιημένο Εκτιμητή ή υπό την αυστηρή του εποπτεία.


Οι Εκτιμητές
 πρέπει πάντα να χαρακτηρίζονται από τιμιότητα και ακεραιότητα, στο μέγιστο βαθμό, και να επιτελούν τις δραστηριότητές τους κατά τρόπο μη επιβλαβή για τους πελάτες τους, το κοινό, το επάγγελμά τους ή τους αντίστοιχους εθνικούς επαγγελματικούς εκτιμητικούς οργανισμούς.

Ο εκτιμητής πρέπει να μπορεί να επιδεικνύει επαγγελματικές δεξιότητες, γνώσεις, επιμέλεια και δεοντολογική συμπεριφορά κατάλληλες για το είδος και το εύρος της εκτίμησης και να αποκαλύπτει κάθε παράγοντα που μπορεί να επηρεάσει μια αντικειμενική αποτίμηση. Κάθε εκτίμηση θα πρέπει να παρέχει μια εμπεριστατωμένη άποψη για την αξία, η οποία στηρίζεται σε μια αναγνωρισμένη βάση ή βάσεις εκτίμησης (μεθοδολογία).

1.   Ανεξαρτησία του Εκτιμητή

2.   Εκτίμηση ακινήτων και ενεργειακή απόδοση

3.   Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ)

4.   Κτήριο

 • Μετατροπή Νομίσματος

 • Αναζήτηση

 • Mortgage Calculator

Compare